چرکنویس های ذهنم...

غم پروریم؛
حوصله شرح قصه نیست.

هر غمی که خوندنی نیست 

همه دردای ما که 

گفتنی نیست.


☆☆ARIA...☆☆ .......
۰۳ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر