چرکنویس های ذهنم...

غم پروریم؛
حوصله شرح قصه نیست.

☆☆ARIA...☆☆ .......
۱۴ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۱۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر