چرکنویس های ذهنم...

غم پروریم؛
حوصله شرح قصه نیست.عاقبت دستم به دامانت رسید


روح من خود را در آغوش تو دید


عاقبت صبرم جوابی خوش گرفت

این سر شوریده ام آری به سامانش رسید


شادی و رقص طرب شد کار من

مرحبا جانم به جانانش رسید


روزگارم خوش شد و مهرش دلم را کرده پر

مهر افزون گشته و صوفی به قارونش رسید


ساز و سورنا سر دهید ای مطربان غوغا کنید

این دل پوسیده ام آری به دلدارش رسید

☆☆ARIA...☆☆ .......
۱۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۲:۰۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر