چرکنویس های ذهنم...

غم پروریم؛
حوصله شرح قصه نیست.

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

☆☆ARIA...☆☆ .......
۲۸ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۴۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

☆☆ARIA...☆☆ .......
۲۷ مرداد ۹۵ ، ۱۴:۵۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر